699047_brush_tip

BRUSH TIP

699047 브러쉬 펜촉 (닙, 팁)

가격 : 4,000원 (2개입)

제조국 : 독일

펜촉 교체가 가능한 제품 :

703212_blackliner_brush.png

BLACKLINER BRUSHl

727200_1_1.png

AQUA COLOR BRUSH

BRUSH TIP

099047 브러쉬 펜촉 (닙, 팁)

 

EXCHANGE TIPS

703212_blackliner_brush.png

BLACKLINER BRUSHl

블랙라이너 브러쉬

727200_1_1.png

AQUA COLOR BRUSH

아쿠아 컬러 브러쉬

​공식수입판매원

· 주소 : 서울특별시 성동구 성수일로 4길 47 (주) 지구화학

· TEL : 02-464-1386       · FAX : 02-466-2062